Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird

Miễn phí
An email client from Firefox developers to manage your mail
Người dùng đánh giá
4.2  (844 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phần mềm này nhận được 15 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   38.6 MB
Manage your emails with numerous powerful features. The tool imports your mail and contacts from your Outlook or Mail account. Offers an easy way to add contacts and detailed info on them to your address book. Filters your mail into separate folders and inboxes, reminds you about forgotten attachments, provides multiple-channel chat for real-time conversations, creates personalized email address easily, and more.
Mozilla Thunderbird là một mở nguồn đa-platform thư. Đơn giản chỉ cần thiết lập địa chỉ email trong chương trình này một lần, rồi anh có thể cho và nhận được thư mà không gõ anh ID và mật khẩu mỗi lần. Anh có thể bàn một personalized địa chỉ email (như "dad@thesmithfamily.com") trong Thunderbird chính nó.
Tất cả các phiên bản
Miễn phí
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng

We are in CryptoPicture!